Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, 11:40

Παρουσίαση των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, έκανε σε πρόσφατη εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα. Αθηνά Χατζηπέτρου, προσκεκλημένη από τον πρόεδρο του Β.Ε.Α, Π. Ραβάνη και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Για το πρόγραμμα δανειοδότησης επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID, για κεφάλαια κίνησης για 2 χρόνια, άτοκα, είπε ότι λόγω της αυξημένης συμμετοχής προστέθηκαν επιπλέον πόροι ύψους 850 εκατ. ευρώ, ώστε να ενταχθούν επιπλέον επιχειρήσεις σε αυτό.

Οι πόροι θα διατεθούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά δεν εγκρίθηκε καμία από αυτές, λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

Για το νέο πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια κίνησης, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο, επισήμανε ότι η λογική του προγράμματος είναι να μετριάσει το ρίσκο για τον επιχειρηματία και την απαίτηση εμπράγματων εγγυήσεων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ζητούνται μικρότερες εμπράγματες εγγυήσεις από τον ιδιώτη (40%) με το υπόλοιπο 60% να το αναλαμβάνουν η Τράπεζα και το Δημόσιο.

Ο πρόεδρος του Β.Ε.Α Π. Ραβάνης, οι Αντιπρόεδροι Κ. Δαμίγος, Ι. Μάνος ο Οικον. Επόπτης Άγγ. Τζίβας και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Χρ. Λούσης, με τοποθετήσεις και παρεμβάσεις τους, υπογράμμισαν την ανάγκη σχεδιασμού ειδικών προϊόντων για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες βιοτέχνες, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν δάνεια από τις τράπεζες σήμερα και έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση των τελευταίων ετών, έχουν ωστόσο προϋποθέσεις βιωσιμότητας, παράγουν και ενισχύουν το ΑΕΠ, πολλές από αυτές καινοτομούν μάλιστα.

Η Διοίκηση του Β.Ε.Α. υπογράμμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη χορήγησης δανείων, με κριτήριο όχι μόνο τις εμπράγματες εγγυήσεις αλλά και την ουσιαστική αξιολόγηση των business plans των επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «χρειάζεται τα business plans να συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης και όχι να αντιμετωπίζονται σαν ένα τυπικό έγγραφο του φακέλου».

Η συνεργασία μεταξύ Β.Ε.Α, ΕΑΤ αλλά και των άλλων θεσμικών αναπτυξιακών φορέων της χώρας θα συνεχιστεί, με σκοπό να αναπτυχθούν εργαλεία και προϊόντα, τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση μεγαλύτερου μέρους του επιχειρηματικού ιστού σε κεφάλαια, με στόχο την επιβίωση και ανάπτυξη του βιοτεχνικού κόσμου.

Πηγή www.zougla.gr