Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, 13:41

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένοι κατά 0,8% οι εγγεγραμμένοι γιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το 2019

Σε 66.058 άτομα ανήλθαν πέρυσι οι εγγεγραμμένοι γιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με τα στοιχεία του 2018. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, κατά περιφέρεια η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των γιατρών, σε απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στις περιφέρειες της Αττικής (2,5%) και του Νοτίου Αιγαίου (7,7%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (2%) και της Ηπείρου (4,3%).

Κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών γιατρών μειώθηκε το 2019 σε σχέση με το 2018 κατά 0,3% και των γυναικών γιατρών αυξήθηκε κατά 2,4%. Αναφορικά με τις ειδικότητες, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της χώρας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Βιοπαθολογίας, της Καρδιολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των γιατρών που ανήκουν στις ειδικότητες των Παιδιάτρων, των Καρδιολόγων, της Γενικής Ιατρικής, των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων, των Λοιπών ειδικοτήτων & Άνευ ειδικότητας και μείωση στις ειδικότητες των Παθολόγων και των Μικροβιολόγων. Τέλος, ο αριθμός των γιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις έξι κυριότερες ομάδες ειδικοτήτων δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ 2018 και 2019.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων ανήλθε σε 13.464 άτομα και παρουσίασε αύξηση 1,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στην περιφέρεια της Αττικής (2,3%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην περιφέρεια της Κρήτης (3,7%). Από την ανάλυση κατά φύλο παρατηρείται ότι το 2019, συγκριτικά με το 2018, ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε αύξηση 1,5% και των γυναικών 1%.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, 14:08

Πηγή www.zougla.gr